Metavital gezondheidsscan

De Metavital gezondheidsscan is het op dit moment meest geavanceerde systeem om een nauwkeurig beeld van de gezondheid van je paard te verkrijgen, zonder dat dit je paard belast of je paard er iets van merkt.

De Metavital gezondheidsscan voor paarden, waarbij de stresswaarden direct tijdens het scannen kunnen worden afgelezen.


De scan werkt op basis van biofotonen, waarbij bio staat voor leven en fotonen staat voor lichttrilling. Biofotonen zijn lichtdeeltjes die door alle levende organismen geproduceerd worden als bijproduct van de celstofwisseling. Een gezonde cel die mooi in balans is zendt bijbehorende rustige, in balans zijnde biofotonen uit, terwijl een cel in disbalans chaotische biofotonen uitzend.

Wanneer het paard gescand wordt, worden er twee detectoren aan het halster bevestigd. De eerste detector zendt specifieke, voor het paard niet voelbare, trillingen in het energieveld van het paard. Deze lichttrillingen gaan door het paardenlichaam en worden vervolgens door de tweede detector opgevangen en weergegeven in zogeheten stresswaarden, waarbij met grote nauwkeurigheid afgelezen kan worden in hoeverre het paard in balans of disbalans is.
Hierbij wordt er gekeken naar weefsels, organen, het skelet, cellen en zelfs tot op DNA niveau!
Aangezien de scan zó diep in het paard kan kijken en er meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek aan de ontwikkeling van deze scan vooraf is gegaan, is de uitkomst zéér nauwkeurig. De scan is daarbij ook medisch gecertificeerd door MedCert, de hoogste Duitse certificeringsinstantie.

Een weergave waarbij de dwarsdoorsnede van het hoofd wordt gescand. De gekleurde symbolen in de afbeelding zijn de eerder genoemde stresswaarden.


Aan veel ziektes en blessures gaat ook een periode van disbalans vooraf (acute trauma’s uitgesloten). Doordat je met de Metavital scan deze disbalans soms al in een vroeg stadium kunt waarnemen voordat het paard daadwerkelijk symptomen laat zien, kun je daardoor ook preventief behandelen. Denkt hierbij bijvoorbeeld aan een overbelasting, beginnende maagzweer enzovoorts.

De scan doet namelijk niet alleen scannen en weergeven, maar kan ook correcties aanbrengen in de biofotonen. Dit wordt gedaan door trillingen via de detectoren te zenden naar de cellen die in disbalans te zijn, om deze disbalans te corrigeren.

Het paard staat lekker ontspannen in de zon te dutten terwijl hij wordt gescand.


Hoe gaat een consult in zijn werk?

Als eerste wordt van het paard een anamnese afgenomen. Hierbij wordt het paard bekeken in stand en beweging en wordt er ingegaan op de (medische) geschiedenis van het paard. Vervolgens wordt de scan gestart.

Na de scan worden de resultaten besproken en gaan we met de bevindingen van de anamnese en de uitkomsten van de scan een behandelplan opstellen. Dit houdt in: een behandeling met de scan, maar ook een behandeling met andere therapieën, zoals bijvoorbeeld osteopathie, craniosacraal therapie, massage, shiatsu, homeopathie, dry needling.

Zo wordt het paard zowel van binnen als van buiten behandeld!

De tijdsduur van de scan plus behandeling is ca 2 uur. De kosten van de scan zijn € 220 exclusief reiskosten. Een exacte offerte kan graag opgevraagd worden via het contactformulier.

Nieuwsgierig hoe een scan in zijn werk gaat? Vlogger Sprongsgewijs heeft een vlog gemaakt hierover!